Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μάρτιος 2015

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Μαρτίου 2015, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.