Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιούνιος-Ιούλιος 2015


Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων Επάρκειας Ε.Ν.Γ. Ιουνίου-Ιουλίου 2015, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.