Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

4. Νοέμβριος, 2019 Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια της διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019 (σχετικό α) και των σχετικών αιτημάτων των Περιφερειών (σχετικά β) σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η χορήγηση των Δελτίων έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.