Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

9. Φεβρουάριος, 2017 Ανακοινώσεις

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στη σχετική Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.