Παράταση ισχύος χορηγηθέντων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2023


Ενημερώνουμε ότι τα δελτία μετακίνησης του 2023 θα γίνονται δεκτά από τον Ιανουάριο 2024 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως ότου εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη «Χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2024» (η οποία βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών).

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος χορηγηθέντων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2023
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 96327/14-10-2022 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 5411 τ. Β’) «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2023»

Ενόψει της έκδοσης της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη «Χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2024», (η οποία βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών), παρακαλούμε όπως γίνονται δεκτά τα δελτία μετακίνησης του 2023 από τον Ιανουάριο 2024 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως ότου ξεκινήσει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία επί του θέματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΡΡΟΣ

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ