Διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Προσομοίωση Δραματικής Σχολής

28. Φεβρουάριος, 2017 Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Μια “Pop Up” δραματική σχολή στήνεται στους χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και του Impact Hub Athens. Μια ομάδα εκπαιδευτών πραγματοποιεί εργαστήρια, παρουσιάσεις και διαλέξεις καλύπτοντας τα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές (κίνηση, χορός, αυτοσχεδιασμός, υποκριτική, τραγούδι, μουσική, ορθοφωνία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, θεωρία).

Στόχοι:

  • Η δημιουργία ομάδας, αποτελούμενης από άτομα με ή χωρίς αναπηρία και η επαφή της με την τέχνη του θεάτρου.
  • Η εξοικείωση, επαφή και εμπειρία εκπαιδευτών θεάτρου με μεικτές ομάδες.
  • Η αποτύπωση της εμπειρίας του διημέρου και η αξιοποίησή της από αντίστοιχα εγχειρήματα.

Ενθαρρύνουμε ενήλικες, ανεξαρτήτως κοινωνικών, φυσικών, εθνικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Βασικό κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει το προσωπικό κίνητρο του εκάστοτε υποψηφίου για συμμετοχή. Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και οι χώροι διεξαγωγής θα είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Μετά την λήξη του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Χρονοδιάγραμμα:

  • Αιτήσεις συμμετοχής: Μέχρι 12 Μαρτίου
  • Ενημέρωση συμμετεχόντων: Μέχρι 18 Μαρτίου
  • Αποστολή υλικού και προγράμματος: 18 Μαρτίου – 7 Απριλίου
  • Liminal Open Days: 8-9 Απριλίου