Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για την 3η Δεκέμβρη, την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

3η Δεκέμβρη: Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Για την 3η Δεκεμβρίου 2023, την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, όπως κάθε χρόνο, δίνει με αποφασιστικότητα το «παρών» εξακολουθώντας να διεκδικεί με αμείωτο δυναμισμό την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των κωφών και βαρήκοων ατόμων, προσβλέποντας σε μία κοινωνία ανοικτή και συμπεριληπτική.

Οι καιροί παραμένουν δύσκολοι. Έχοντας εξουθενωθεί από τη μακροχρόνια οικονομική κρίση, την κρίση της πανδημίας και πλέον το κύμα ακρίβειας που σαρώνει όλα τα νοικοκυριά, είναι επιβεβλημένη, περισσότερο από ποτέ, η στήριξη των κωφών και βαρήκοων ατόμων από την Πολιτεία. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος συνεχίζει να αγωνίζεται παραμένοντας προσηλωμένη στα δίκαια αιτήματά της, απαιτώντας τον σεβασμό στις αξίες της ισότητας, της προσβασιμότητας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Διεκδικούμε και θα εξακολουθούμε να διεκδικούμε σθεναρά:

 • Νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας στα κωφά-βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με κατάργηση των ισχυόντων ηλικιακών περιορισμών.
 • Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση των κωφών και βαρήκοων ατόμων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς το ζήτημα της ανεργίας είναι ιδιαίτερα οξυμένο και η πλειονότητα αυτών βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας.
 • Επαναφορά του κωδικού του Προγράμματος Διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. στον Κρατικό Προϋπολογισμό και επαρκής και σε σταθερή βάση επιχορήγησή του, με στόχο την καθολική πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων πολιτών στις υπηρεσίες και τα αγαθά.
 • Προσβασιμότητα των ΜΜΕ, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, μέσω διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. και ταυτόχρονου υποτιτλισμού σε ζωντανό χρόνο, στο σύνολο των δελτίων ειδήσεων και σε εκπομπές ποικίλου περιεχομένου (ενημερωτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού κλπ.), με τήρηση των απαραίτητων προδιαγραφών.
 • Νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει την υποχρέωση της ΕΡΤ για μετάδοση του κεντρικού βραδινού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ στην Ε.Ν.Γ. με ταυτόχρονο υποτιτλισμό σε ζωντανό χρόνο.
 • Συμπερίληψη των κωφών και βαρήκοων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 612/1977 (και στις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν σήμερα) και του Π.Δ. 169/2007.
 • Πλήρη κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ του κόστους αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας και αντικατάστασής τους κάθε δύο χρόνια, καθώς και του κόστους αγοράς τεχνικών βοηθημάτων, θεραπευτικών συσκευών και αναλώσιμων υλικών σχετικών με την αναπηρία μας.
 • Παροχή πλήρους πρόσβασης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. και των νέων τεχνολογιών [speech to text (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο)].
 • Άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης για τα κωφά και βαρήκοα βρέφη, σε συνδυασμό με την πλήρη προσβασιμότητα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
 • Παροχή πλήρους πρόσβασης των κωφών και βαρήκοων εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές δράσεις/προγράμματα, μέσω διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. και των νέων τεχνολογιών [speech to text (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο)].
 • Παροχή πλήρους πρόσβασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τους κωφούς και βαρήκοους φοιτητές μέσω διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. και των νέων τεχνολογιών [speech to text (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο)].
 • Ίδρυση Ανώτατου Πανεπιστημιακού Τμήματος, εξειδικευμένου στη διδασκαλία και διερμηνεία της Ε.Ν.Γ.
 • Απαλλαγή των κωφών και βαρήκοων φοιτητών από το κριτήριο γνώσης ξένης γλώσσας στα μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών και λειτουργιών του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) & ολοκλήρωση του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος.
 • Τροποποίηση του άρθρου 87 του Ν. 4368/2016 και έναρξη διαλόγου αναφορικά με τη σύσταση του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και την τοποθέτηση κωφού – βαρήκοου Προέδρου σε αυτό.
 • Αποδοχή από όλα τα τμήματα εξυπηρέτησης-υποστήριξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Service) του Ε.Ι.Κ. ως τρόπου επικοινωνίας.
 • Αναμόρφωση όλων των νομοθετικών διατάξεων, πολιτικών και πρακτικών που παράγουν διακρίσεις και εμπόδια, καθώς και εναρμόνισή τους με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και με τον εφαρμοστικό εθνικό μας ν. 4488/2017.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, καθιστώντας τους αγώνες μας δύσκολους και επίπονους. Όμως, με πείσμα και μαχητικότητα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και την ισότιμη θέση μας στην κοινωνία.

Είμαστε όλοι εδώ!
Ενωμένοι και συσπειρωμένοι,
για μια κοινωνία δίκαιη και συμπεριληπτική,
χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις!