Ενημερωτική Ομιλία από τον Πρόεδρο της WFD, Αθήνα 27 Ιουνίου 2022


 


The World Federation of the Deaf’s Work for Human Rights
Το έργο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, με μεγάλη χαρά, υποδέχτηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD) Dr Joseph J. Murray, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, παρέθεσε ενημερωτική ομιλία αναφορικά με το έργο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών, τις δράσεις και τις διεκδικήσεις της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο.