Οδηγίες από το Υπ. Εργασίας για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΚΕΠΑ


 

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Κανονισμού λειτουργίας ΚΕΠΑ, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε Οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πιστοποίησης της αναπηρίας στο ΚΕΠΑ μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Συνημμένα, η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ.