Μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ σε φορείς των υπουργείων Παιδείας και Υγείας


Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα επτά (257) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

37 θέσεις είναι για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% (25 θέσεις) και για άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% (12 θέσεις).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα https://is.gd/DesTO2

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση της Ε.Σ.Α.μεΑ.