ΚΥΑ – Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018

14. Σεπτέμβριος, 2018 Ανακοινώσεις

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε αναφορικά με τη Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018.

Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος με τις λεπτομέρειες.