Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού


Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ 1554/12-6-2014/τ.Β’ που αφορά την υπ. αριθμό 11712/760 απόφαση με θέμα: «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού».