Ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων Επάρκειας Μαρτίου 2023


Ενημερώνουμε όλους τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις εξετάσεις Επάρκειας Μαρτίου 2023 ότι τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από σήμερα, 30/03/23, στην σελίδα eparkeiaeng.omke.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτική βαθμολογία καθώς και ενημέρωση σχετικά με τις Βεβαιώσεις για τους επιτυχόντες.

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προβούν σε Ένσταση επί των αποτελεσμάτων, μπορούν από σήμερα να ακολουθήσουν την διαδικασία που αναγράφεται στον Κανονισμό διενέργειας των εξετάσεων Επάρκειας :

7.6. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων για τις Ενότητες όπου έχουν αποτύχει, υποβάλλοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα https://eparkeiaeng.omke.gr/ και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος, το οποίο διαμορφώνεται σε 50 ευρώ για κάθε Ενότητα, μαζί με την επισυναπτόμενη απόδειξη συναλλαγής. Οι ενστάσεις προωθούνται στον συντονιστή των εξετάσεων. Ο τελευταίος καλεί έναν ουδέτερο αξιολογητή και τον υπεύθυνο ή εκπρόσωπο της σχολής του/της ενιστάμενου/ης, για να παρακολουθήσει το σχετικό βιντεοσκοπημένο υλικό του/της υποψηφίου. Ο υπεύθυνος της σχολής δεν έχει το δικαίωμα στη βαθμολόγηση του υποψηφίου, οφείλει όμως να ενημερώσει τον/την υποψήφιο/α για την εκ νέου βαθμολογία και τα σχόλια του ουδέτερου αξιολογητή για τη βελτίωσή της επίδοσης του/της αξιολογούμενου/ης. Εάν η σχολή του/της ενιστάμενου/ης δεν έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την ΟΜ.Κ.Ε., τότε δεν καλείται ο υπεύθυνος της σχολής ή κάποιος άλλος εκπρόσωπος της σχολής του εξεταζόμενου. Ο υπεύθυνος της σχολής του εξεταζόμενου έχει δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση από τον συντονιστή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή προσωπικής συνάντησης. Ο ουδέτερος αξιολογητής έχει το δικαίωμα της εκ νέου βαθμολόγησης του/της υποψηφίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αποκλειστικά και μόνο από την ιστοσελίδα http://eparkeiaeng.omke.gr/ , εισερχόμενοι σε αυτή με τον προσωπικό τους κωδικό για το νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι οριστικό. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία λήξης των εξετάσεων Επάρκειας της εκάστοτε περιόδου.

Στη διάθεση σας,
ΟΜ.Κ.Ε.
Τηλ.επικ : +306986998410, email : omke.eparkeia.eng@gmail.com