“Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές ΕΝΓ” στο ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΘ


Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη δομή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και τις ποικιλίες της, ιδιαίτερα όμως σε όσους διδάσκουν, ή προετοιμάζονται να διδάξουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Στόχος του προγράμματος είναι να διδαχθούν οι βασικές διαγλωσσικές κατηγορίες και οι πραγματώσεις τους στην ΕΝΓ, τα στοιχεία αυτά που διαφοροποιούν τις νοηματικές γλώσσες από τις ακουστικοφωνητικές, καθώς και κοινωνιογλωσσικές δυναμικές που επηρεάζουν τη χρήση των ΝΓ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της ΕΝΓ, ιδανικά πιστοποιημένη, αλλά και απόφοιτοι του 3ου επιπέδου σπουδών θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις οι οποίες θα γίνονται σε ΕΝΓ, ενώ το υλικό του προγράμματος θα είναι σε γραπτή Ελληνική. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 150 ώρες μέσα σε διάστημα 2 μηνών ή 7,5 μονάδες ECTS.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών
Από 07/10/2019 έως 07/01/2020

Έναρξη επιμόρφωσης
13 Ιανουαρίου 2020

Λήξη επιμόρφωσης
20 Μαρτίου 2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://learning.uth.gr/?p=4643