Ανακοίνωση για ειδικότητες Πληροφορικής & Φυσικοθεραπείας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής


Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής θα δέχεται εγγραφές στις ειδικότητες Πληροφορικής και Φυσικοθεραπείας έως και τη Δευτέρα 20/10/2014.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνον στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης (δ/νση: Κορίνθου και Χείρωνος (δίπλα από τον Προαστιακό), τηλέφωνο: 210 2850916, 210 2842826, e-mail: iekagparaskevisea@gmail.com).

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η
διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.
2. Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
3. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου.