Ανακοίνωση για ειδικότητες Πληροφορικής & Φυσικοθεραπείας στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής

10. Οκτώβριος, 2014 Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής θα δέχεται εγγραφές στις ειδικότητες Πληροφορικής και Φυσικοθεραπείας έως και τη Δευτέρα 20/10/2014.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μόνον στο ΙΕΚ Μεταμόρφωσης (δ/νση: Κορίνθου και Χείρωνος (δίπλα από τον Προαστιακό), τηλέφωνο: 210 2850916, 210 2842826, e-mail: iekagparaskevisea@gmail.com).

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η
διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.
2. Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το Κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
3. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου.