Εγγραφές στο ΙΕΚ ΕΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής λειτουργούν οι ειδικότητες:

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ / WEB DESIGNER –DEVELOPER / VIDEO GAMES)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων ενδέχεται να λειτουργήσουν και τα παρακάτω τμήματα μετά από σχετική έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης, στις παραπάνω ειδικότητες, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής από Παρασκευή 9/9/2016 έως Δευτέρα 26/09/2016.

Αιτήσεις γίνονται:

Στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής, Πίνδου 27 Αγία Παρασκευή
Παρασκευή 9/9/2016 έως Τετάρτη 21/9/2016 τις ώρες 11π.μ. – 13μ.μ.
Πέμπτη 22/9/2016 έως Δευτέρα 26/9/2016 τις ώρες 11π.μ. – 3μ.μ.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  5. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄ κύκλου
  6. Πιστοποιητικό από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2842826