Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ – ΔΥΠΑ»


 

 

Την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Υποδιοικήτριας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) κυρίας Χορμόβα συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΟΜΚΕ κ. Σίμψη και τον εκπρόσωπο-ταμία της ΕΣΑμεΑ κ. Γαργάλη, με θέμα στοχευμένες παρεμβάσεις εκ μέρους της ΔΥΠΑ, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των κωφών-βαρήκοων ατόμων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης κ. Θεοδωρίδου, η  Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ3 κ. Λαΐνα, η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Μεθόδων Διδασκαλίας & Διασύνδεσης κ. Βάλβη, η Διευθύντρια του ΚΕΚ ΑΜΕΑ Γαλατσίου κ. Μπασδεκοπούλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών & Ευπαθών Ομάδων & Ισότητας της Διεύθυνσης Δ2 κα Μπολόφη και η κα Μακαντάση, στέλεχος του Τμήματος Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων και Ισότητας της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών (Α2).

Μετά από ουσιαστικό διάλογο και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκαν τα εξής:

  • η διαμόρφωση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για κωφά-βαρήκοα άτομα,
  • η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, ΟΜΚΕ και ΔΥΠΑ, με αντικείμενο τη διάγνωση αναγκών των ατόμων με προβλήματα κώφωσης και βαρηκοΐας και στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
  • η οριζόντια πρόσβαση κωφών-βαρήκοων ατόμων στα προγράμματα κατάρτισης με παροχή διερμηνείας και ταυτόχρονου υποτιτλισμού, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ωφελούμενους στις δράσεις της ΔΥΠΑ.

Η ΟΜΚΕ τόνισε την επιτακτική ανάγκη να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας κωφών-βαρήκοων ατόμων μέσω της κατάρτισής τους και η ΔΥΠΑ εξέφρασε την ισχυρή της βούληση να εργαστούν από κοινού οι δύο φορείς προς αυτή την κατεύθυνση.