Δημοσιεύθηκε ο νέος ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

Συνημμένα, το ΦΕΚ.