ΕΚΤΑΚΤΗ Ενημερωτική Ανασκόπηση ΟΜ.Κ.Ε. Μάρτιος – Απρίλιος 2020

16. Απρίλιος, 2020 Ανακοινώσεις, Βίντεο

 

Επιστολή ΟΜ.Κ.Ε. προς ΕΡΤ στις 18 Μαρτίου 2020

Θέμα: «Προσβάσιμη, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες»

Το δελτίο που παρέχεται στις 17:30 και η ενημέρωση στις 18:00, στα οποία και μόνο έχουμε πρόσβαση, δεν είναι δυνατόν να καλύψει την ανάγκη μας (και το δικαίωμά μας) για πληροφόρηση σχετικά με τα όσα πρωτόγνωρα βιώνουμε, τα οποία έχουν ανατρέψει άρδην την καθημερινή μας ζωή.

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ζητά, επιπρόσθετα της ήδη υπάρχουσας προσβασιμότητας, την παροχή διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, και:

  • στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ
  • στην καθημερινή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης COVID-19: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, που προβάλλεται στις 16:00
  • στα διαγγέλματα του Πρωθυπουργού
  • σε κάθε κυβερνητική ανακοίνωση για τον ιό.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία τονίζει πως έγινε αποδέκτης πληθώρας παραπόνων ύστερα από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια του οποίου το παράθυρο του διερμηνέα νοηματικής ήταν πολύ μικρό, με αποτέλεσμα επί της ουσίας οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες να μην έχουν και πάλι πρόσβαση. Το μικρό παράθυρο ακυρώνει εντέλει την όποια θετική πρωτοβουλία, γι’ αυτό και θα πρέπει να τηρούνται οι σωστές προδιαγραφές ως προς την ίδια την παροχή της πρόσβασης!

 

Επιστολή ΟΜ.Κ.Ε. προς Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων στις 31 Μαρτίου 2020

Θέμα: «Προσβάσιμη Εκπαιδευτική Τηλεόραση για τους κωφούς – βαρήκοους μαθητές»

Το εγχείρημα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, που άρχισε να προβάλλεται από τη Δευτέρα, 30/3/2020, στην ΕΡΤ2, αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση για τους μαθητές του δημοτικού, γι’ αυτό και είναι κρίσιμης σημασίας να είναι προσβάσιμη στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

Προκειμένου λοιπόν να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία, ζητούμε για τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων μαθητών την παροχή διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υποτιτλισμού, κατά τη διάρκεια μετάδοσης της εν λόγω εκπομπής.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση, παρακαλούμε ο σχεδιασμός και άλλων μελλοντικών αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης να είναι πάντα ολιστικός, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους μαθητές-φοιτητές και καλύπτοντας τις πάσης φύσεως ανάγκες τους λόγω αναπηρίας – προκειμένου για τους κωφούς και βαρήκοους, παρέχοντας διερμηνεία στη νοηματική και υποτιτλισμό.

 

Επιστολή ΟΜ.Κ.Ε. προς ΕΡΤ στις 10 Απριλίου 2020

Θέμα: «Πρόσβαση των κωφών-βαρήκοων πολιτών στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας»

Ζητούμε να μεριμνήσετε ώστε η μετάδοσή των Ακολουθιών από το κανάλι της ΕΡΤ2 να συμπεριλαμβάνει παράθυρο απόδοσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, για την απρόσκοπτη παρακολούθησή τους από τους κωφούς – βαρήκοους πολίτες.