Ανακοίνωση ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Ανακοίνωση της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών με αναπηρία και/ή ειδικές ανάγκες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληροφορίες για υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Όσοι/ες μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενδιαφέρεστε να φοιτήσετε σε κάποιο τμήμα σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την πρόσβαση ώστε να ενημερωθείτε για θέματα πρόσβασης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την πρόσβαση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 24210 74345 καθημερινά 10:00- 14:00, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosvasi@uth.gr ή με μήνυμα στο facebook: Πρόσβαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://prosvasi.uth.gr/