2001 – 2006


Όλο αυτό το διάστημα δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις καθώς η Επιτροπή Νεολαίας της ΟΜ.Κ.Ε. έκανε παύση της λειτουργίας της.

Posted in: Ιστορία της Νεολαίας