Στον κόσμο του ρυθμού, με ένα παραμύθι. Ένα εργαστήριο για ακούοντα και βαρήκοα / κωφά παιδιά


Τα σεμινάρια ξεκινούν τη Κυριακή 26/01/2014.

Για δήλωση συμμετοχής:
Tηλ: 213 017 8002
Email: education@sgt.gr
Yπεύθυνη: Μυρτώ Λάβδα