Διεθνής Σύμβαση ΟΗΕ για τα ΑμεΑ


Επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ από την ΕΕ

Νίκη-ορόσημο για το αναπηρικό κίνημα η επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην εκπνοή του 2010 το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα γιόρτασε μια ιστορική στιγμή, αφού στις 23 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε πλέον και επίσημα τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που συνιστά και την πρώτη επικύρωση Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από διακυβερνητική ομάδα.
Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα, που αγωνίστηκε επίμονα και σκληρά, για να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επικύρωνε τη Σύμβαση μέχρι το τέλος του 2010, καλωσόρισε το γεγονός-ορόσημο, το οποίο σηματοδοτεί, αφενός, μια μετατόπιση της πολιτικής στην κατεύθυνση επιβολής του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Ευρωπαίων πολιτών και, αφετέρου, έθεσε την αναπηρία στην κορυφή της ατζέντας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Πρόκειται για ένα βήμα μεγίστης σημασίας στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα 11 από τα 27 Κράτη-Μέλη δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση.
Μία από τις 11 αυτές χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο είναι και η Ελλάδα. Γι’ αυτό και καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της δέσμευσής της για επικύρωση. Καμιά περαιτέρω καθυστέρηση δεν δικαιολογείται.
Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία θα αρχίσει να ισχύει και τυπικά στις 22 Ιανουαρίου 2011, που σημαίνει ότι τα δικαιώματα που εμπεριέχονται στη Διεθνή Σύμβαση πρέπει να αποδοθούν στους Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία χωρίς εκπτώσεις και περιορισμούς.

Το αναπηρικό κίνημα διαμηνύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα επόμενα βήματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της εφαρμογής της Σύμβασης:
– Κάθε Κράτος-Μέλος της Σύμβασης πρέπει να καθορίσει ένα «σημείο αναφοράς» για το συντονισμό της υλοποίησης της Σύμβασης.
– Προκειμένου να διασφαλιστεί η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλους τους τομείς, θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτόν το ρόλο να τον αναλάβει το γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
– Σε δεύτερο επίπεδο, το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της Σύμβασης.