Συζήτηση υποεπιτροπής δικαιωμάτων ΑμεΑ στη Βουλή με θέμα την Ειδική Αγωγή


Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της υποεπιτροπής αναπηρίας για την Ειδική Αγωγή, στην οποία παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΟΜ.Κ.Ε., θα μεταδοθεί από το κανάλι της Βουλής στις 05/03/2014 και ώρα 18:00 με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.