Θέσεις ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού


Με την υπ. αριθμ. 45963 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3747/18-7-2022, καθορίζονται οι θέσεις που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Συνημμένα, το ΦΕΚ.