Σημαντική η Συμβολή της ΟΜΚΕ στην Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος aiD


Παρουσίαση των πεπραγμένων του 2ου έτους υλοποίησης του προγράμματος aiD, με τη συμμετοχή της ΟΜΚΕ.
(Το aiD συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής σε μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους κωφούς χρήστες να επικοινωνούν διαδραστικά σε πραγματικό χρόνο με ακούοντα άτομα.)

aiDeaf Newsletter 2