Προσβάσιμη Εκπαιδευτική Τηλεόραση για τους κωφούς – βαρήκοους μαθητές

10. Απρίλιος, 2020 Ανακοινώσεις

   Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις που όλοι μας βιώνουμε, είναι εξαιρετικά σημαντική κάθε πρωτοβουλία ενίσχυσης της επαφής των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το εγχείρημα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, που άρχισε να προβάλλεται από τη Δευτέρα, 30/3/2020, στην ΕΡΤ2, αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση για τους μαθητές του δημοτικού, γι’ αυτό και είναι κρίσιμης σημασίας να είναι προσβάσιμη στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού.

   Προκειμένου λοιπόν να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής από την εκπαιδευτική διαδικασία, ζητούμε για τις ανάγκες των κωφών και βαρήκοων μαθητών την παροχή διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υποτιτλισμού, κατά τη διάρκεια μετάδοσης της εν λόγω εκπομπής.

   Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η πρεμιέρα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης σημείωσε τηλεθέαση-ρεκόρ (51,2%) στους μαθητές, γεγονός που πιστοποιεί ότι και οι ίδιοι, περιορισμένοι στα σπίτια τους, διψούν για μάθηση και ανταποκρίνονται άμεσα στα μαθησιακά ερεθίσματα που τους παρέχονται.

   Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση, παρακαλούμε ο σχεδιασμός και άλλων μελλοντικών αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης να είναι πάντα ολιστικός, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους μαθητές-φοιτητές και καλύπτοντας τις πάσης φύσεως ανάγκες τους λόγω αναπηρίας – προκειμένου για τους κωφούς και βαρήκοους, παρέχοντας διερμηνεία στη νοηματική και υποτιτλισμό.

   Παραμένουμε πάντα στις επάλξεις, αλλά και στη διάθεσή σας, προκειμένου όλοι οι αρμόδιοι φορείς να δρουν στο πλαίσιο μιας γόνιμης συνεργασίας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις.

Ετικέτες: