Πρόσβαση για άτομα με αναπηρία σε σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες για τον κορωνοϊό Sars-CoV-2 / Access for people with disabilities to important information and guidelines for the Sars-CoV-2 coronavirus


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ανέπτυξαν πληροφορίες προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες) σχετικά με την ενημέρωση και προστασία από τον κορωνοϊό Sars–Cov-2.

Το υλικό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι πλέον διαθέσιμο και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) μαζί με υπότιτλους.

H έκδοση 8 Οδηγιών και 19 Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη νόσο COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις προσιτές μορφές είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh

Εμπειρογνώμονες του «Προσβάσιμου» και του «Sign Links» συνέβαλαν στην ανάπτυξη του παρόντος προσβάσιμου υλικού.
Το Πρόγραμμα «Sign Links» (http://signlinks.eu/) υλοποιείται από την ΟΜ.Κ.Ε. στο πλαίσιο του Erasmus+, 1 KA2.

 

In the framework of the “Universal Design and Development of Accessible Digital Educational Material Act”, the Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs and the Institute of Educational Policy (IEP) developed information on Sars-Cov-2 coronavirus and protection, accessible to people with disabilities (students, parents, educators and citizens).

The material which is strictly in accordance with the information base of the Ministry of Health and the World Health Organization, is also available in Greek Sign Language with subtitles.

Following the briefing by the National Public Health Organization (EHOD), the General Secretariat for Civil Protection proceeded with the issuance of 8 Useful Guidelines and 19 Questions and Answers on COVID-19 is posted on the website of the Institute of Educational Policy (IEP).
http://prosvasimo.iep.edu.gr/en/coronavirus-don-t-fear-protect-yourself-knowledge-is-your-shield

The experts of ‘Universal Design and Development of Accessible Digital Educational Material’ and Deaf Adult Role Models of ‘Sign Links’ contributed to the development of this accessible material.
The Hellenic Federation of the Deaf is implementing the project ‘Sign Links’ (http://signlinks.eu/), in the context of the European Programme Erasmus+, 1 KA2.