Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sign Links


Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος προσκαλεί Κωφούς όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα SignLinks «Κωφοί ενήλικες σύμβουλοι ως πρότυπα ρόλου, μέντορες για τον κόσμο των ακουόντων: Κρίκοι της ίδιας αλυσίδας».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στις πρακτικές και το ρόλο των ενηλίκων Κωφών, ως συμβούλων, πρότυπα ρόλου, μέντορες για την υποστήριξη των οικογενειών κωφών παιδιών και των επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης των κωφών, προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ακουόντων γονέων στην νοηματική γλώσσα. Η εκπαίδευση Κωφών ενηλίκων στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και κατάρτισης ως πρότυπα ρόλου, μέντορες και δάσκαλοι νοηματικής γλώσσας.

Τα κριτήρια για την ένταξη και επιλογή των υποψηφίων συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Κωφών Μοντέλων Ρόλων είναι:
Η συμπλήρωση της αίτησης εδώ: https://forms.gle/XLt3qyzLjtC85Nk6A
– Μια συνέντευξη με τα μέλη της επιτροπής επιλογής των ομάδων με τον Τάκη Κορδονούρη, την Σπυριδούλα Καρίπη και τον Βασίλη Κουρμπέτη.

Θα δημιουργηθούν δύο τμήματα των 10 ατόμων. Το ένα τμήμα θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως και το δεύτερο τμήμα μόνο εξ αποστάσεως. Η δια ζώσης βιωματική εκπαίδευση θα υλοποιηθεί στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης κυρίως Σάββατα 5 με 9 μμ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00’

Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση θα γίνει με την πλατφόρμα edx των πανεπιστημίων Harvard και MIT και η ανάπτυξη της πλατφόρμας από την OpenPedia.

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης από την ΟΜΚΕ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες στο e-mail: sl@signlinks.eu