Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιμορφωτική δράση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV)


Η επιμορφωτική δράση έχει τίτλο «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Ομάδες Δράσης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας» και θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Πάου Αργαλαστής, από 8 έως 12 Ιουνίου.

Συνημμένα, η ανακοίνωση-πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής.