ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΔΑ


Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 η Πράξη «Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας για τους φοιτητές ΠΑΔΑ», που απευθύνεται σε φοιτητές/ήτριες με αναπηρία (ΦμεΑ), καθώς και σε φοιτητές/ήτριες από Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες και χαμηλά εισοδήματα.

Στόχος της συγκεκριμένης Πράξης είναι η υποστήριξη των φοιτητών/ητριών του ΠΑΔΑ (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών) μέσω ποικίλων παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες εστιάζουν στην ισότιμη ένταξή τους στην ακαδημαϊκή ζωή, την παροχή πλήρους πρόσβασης σε χώρους και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υποστήριξης της Πράξης «Πρόσβαση»:
➢ Ακαδημαϊκή υποστήριξη
➢ Ενημέρωση φοιτητών/ητριών σε ζητήματα κοινωνικής μέριμνας
➢ Διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από δύο επαγγελματίες διερμηνείς, που ανήκουν στο Μητρώο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος
➢ Συμβουλευτική
➢ Ψυχολογική υποστήριξη
➢ Εργοθεραπεία
➢ Φυσικοθεραπεία
➢ Άσκηση, ευεξία και αθλητισμός για ΦμεΑ
➢ Οικονομική υποστήριξη για ασθενείς οικονομικά φοιτητές/ήτριες

✓ Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.
✓ Όλες οι συναντήσεις έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και εγγυώνται την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/ητριών.
✓ Σε περίπτωση υποβολής πολλών αιτημάτων διερμηνείας, η «Πρόσβαση» είναι σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, με στόχο την πλήρη κάλυψή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://prosvasi.uniwa.gr, συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook: https://www.facebook.com/prosvasi.uniwa,
ή μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλ.: 210 5381241, 210 5385194 (επικοινωνία μέσω του RelayService, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών).

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Προγράμματος, στέλνετε το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosvasi@uniwa.gr, σημειώνοντας το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και την υπηρεσία που χρειάζεστε, και η Κοινωνική Υπηρεσία του Προγράμματος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.