Οριστικά αποτελέσματα για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών, της Συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης, για το σχολικό έτος 2021-2022


Αναρτήθηκαν την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, τα οριστικά αποτελέσματα για την εισαγωγή καταρτιζομένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Αθηνών, της Συμπληρωματικής Δημόσιας Πρόσκλησης, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στην ενότητα “Νέα και Ανακοινώσεις”.