Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος για την 3η Δεκέμβρη, την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία


 


3η Δεκέμβρη: Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Για την 3η Δεκεμβρίου 2022, την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στέλνει και πάλι, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, το δικό της μήνυμα· ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια σε κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων μας και σε κάθε άνιση μεταχείριση.

Φυσικά το παρόν είναι δύσκολο για όλους μας, καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, μετά από μια οικονομική και υγειονομική κρίση, μια ακόμα κρίση τριπλής διάστασης: κρίση ενεργειακή, πληθωρισμού και πολέμου. Ωστόσο, το ζοφερό αυτό παρόν όχι μόνο δεν μας πτοεί και δεν μας λυγίζει, αλλά αντίθετα μας κάνει να νιώθουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να προστατεύσουμε τα μέλη μας από τη φτώχεια, την ανεργία, την περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό. Τα αιτήματά μας για ισότητα, προσβασιμότητα και αξιοπρεπή διαβίωση παραμένουν στην πρώτη γραμμή, καθώς είναι επιβεβλημένη, όσο ποτέ άλλοτε, η πολιτική και η οικονομική στήριξη των κωφών και βαρήκοων ατόμων, καθώς και η επικοινωνιακή πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, με πείσμα και σθένος εξακολουθούμε να διεκδικούμε:

 • κατάργηση των υφιστάμενων ηλικιακών περιορισμών στη χορήγηση του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας και την εφ’ όρου ζωής παροχή του σε όλα τα κωφά και βαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • επαρκή και σε σταθερή βάση κρατική επιχορήγηση του Προγράμματος Διερμηνείας στην ΕΝΓ, το οποίο υλοποιεί εδώ και δεκαέξι συναπτά χρόνια η Ομοσπονδία μας (δηλαδή, από το 2006).
 • προσβασιμότητα των ΜΜΕ, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, μέσω διερμηνείας στην ΕΝΓ και υποτιτλισμού πρωτίστως στο σύνολο των δελτίων ειδήσεων, αλλά και σε εκπομπές ποικίλου περιεχομένου (ενημερωτικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού κλπ.).
 • νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει την υποχρέωση της ΕΡΤ για μετάδοση του κεντρικού βραδινού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με ταυτόχρονο υποτιτλισμό σε ζωντανό χρόνο.
 • πλήρη κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ του κόστους αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας και αντικατάστασής τους κάθε δύο χρόνια, καθώς και του κόστους αγοράς τεχνικών βοηθημάτων, θεραπευτικών συσκευών και αναλώσιμων υλικών σχετικών με την αναπηρία μας.
 • άρτιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης για τα κωφά και βαρήκοα βρέφη, σε συνδυασμό με την πλήρη προσβασιμότητα βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
 • παροχή πλήρους πρόσβασης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για τους κωφούς και βαρήκοους φοιτητές μέσω διερμηνείας στην ΕΝΓ και της τεχνολογίας speech-to-text (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο).
 • απαλλαγή των κωφών και βαρήκοων φοιτητών από το κριτήριο γνώσης ξένης γλώσσας στα μεταπτυχιακά προγράμματα.
 • καθολική προσβασιμότητα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κωφά και βαρήκοα άτομα.
 • ενίσχυση της απασχόλησης των κωφών και βαρήκοων ατόμων, καθώς η πλειονότητα αυτών βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας.
 • συμπερίληψη των κωφών και βαρήκοων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω στις ευνοϊκές συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 612/1977 (και στις τροποποιήσεις του όπως ισχύουν σήμερα) και του Π.Δ. 169/2007.
 • ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος στο οποίο θα διδάσκεται η ΕΝΓ και το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα χορήγησης του πτυχίου διερμηνείας, αλλά και θα διεξάγει επιστημονική έρευνα, θα καταρτίζει αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας της ΕΝΓ κλπ.
 • αποδοχή από όλα τα τμήματα εξυπηρέτησης-υποστήριξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Υπηρεσίας Εξ Αποστάσεως Διερμηνείας (Relay Service) του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών ως τρόπου επικοινωνίας, δίχως να επικαλούνται κώλυμα λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον ο ίδιος ο κωφός-βαρήκοος πολίτης έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.
 • αναμόρφωση όλων των νομοθετικών διατάξεων, πολιτικών και πρακτικών που παράγουν διακρίσεις και εμπόδια, καθώς και εναρμόνισή τους με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και με τον εφαρμοστικό εθνικό μας ν. 4488/2017.

Γνωρίζουμε ότι οι αγώνες είναι δύσκολοι και επίπονοι, ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή, ότι αυτόματες λύσεις δεν υπάρχουν. Όμως, το πιο σημαντικό είναι να μην παραιτούμαστε. Παρά τις αντιξοότητες, εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στα δίκαια αιτήματά μας, έχοντας την ακλόνητη πεποίθηση ότι, μέσα από μικρά βήματα, χτίζουμε μια κοινωνία πιο ανοικτή και συμπεριληπτική, μια κοινωνία όπου κανείς δεν περισσεύει. Σε αυτόν τον αγώνα σάς χρειαζόμαστε δίπλα μας, καθώς, μόνο όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε και πιο δυνατοί.

Είμαστε όλοι εδώ!
Δεν διεκδικούμε τίποτα περισσότερο από μια ζωή με πλήρη δικαιώματα και αξιοπρέπεια!