Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Οικονομικής Ενίσχυσης ΑμεΑ


Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε το Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο Οικονομικής Ενίσχυσης ΑμεΑ, που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.