Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών

4. Ιούλιος, 2013 Ανακοινώσεις

Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την υπ’ αρ. φύλ. 283/19-06-2013 απόφαση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.).