Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017‐2018

4. Οκτώβριος, 2017 Ανακοινώσεις

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/ στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

Συνημμένα η εγκύκλιος.