Διαφανείς μάσκες για τις επικοινωνιακές ανάγκες των κωφών – βαρήκοων μαθητών

8. Σεπτέμβριος, 2020 Ανακοινώσεις

Εν αναμονή της έναρξης της σχολικής χρονιάς τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 υπό τις απαραίτητες συνθήκες προς αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στην ανάγκη διανομής διάφανων μασκών στα ειδικά σχολεία κωφών – βαρηκόων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα γενικά σχολεία, με παράλληλη στήριξη όπου φοιτούν κωφοί – βαρήκοοι μαθητές.

Η χρήση διάφανων μασκών κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να επιτυγχάνεται η χειλεανάγνωση, αναγκαίο στοιχείο για την εκπαιδευτική διαδικασία και την επίτευξη επικοινωνίας των κωφών – βαρήκοων μαθητών με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με τους συμμαθητές τους.

Ζητούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες και να διανεμηθούν διαφανείς μάσκες:

1) Στα ειδικά σχολεία κωφών – βαρηκόων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης
2) Στα γενικά σχολεία, στις τάξεις των οποίων φοιτούν κωφοί-βαρήκοοι μαθητές

Βέβαιοι πως ανταποκριθείτε, για μία ακόμη φορά, άμεσα και αποτελεσματικά στο αίτημά μας, παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας, πιστεύοντας ακράδαντα ότι, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των νέων προκλήσεων, με τις οποίες ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι.

Ετικέτες: