Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, 20-02-2016 στο Υπουργείο Παιδείας


Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την Ανακοίνωση, το Πρόγραμμα και την Αφίσα της Επιστημονικής Ημερίδας για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 09:30’-14:30’, στο Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) στην Αίθουσα Jacqueline de Romilly.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πληροφορίες για Συμμετοχή στην Ημερίδα (βλ. συνημμένη Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ημερίδας)

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τη συμμετοχή σας. Όσοι επιθυμείτε να συμμε­τάσχετε στην ημερίδα, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
https://docs.google.com/forms/d/1X_kbVQklWweu15cGZ0tSghs8oSJ-yeZom51hjBSrxjE/viewform

Επιπλέον, όσοι έχετε ανάγκες προσβασιμότητας, όπως διερμηνέα ΕΝΓ, συνοδό κ.ά., παρακαλούμε να το δηλώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.