ΕΣΑμεΑ: Απαιτείται εδώ και τώρα η τροποποίηση της περ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014


Συνημμένα μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή που απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. προς τη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα: «Το σύστημα μετεγγραφών των φοιτητών δεν προστατεύει τις οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία. Απαιτείται εδώ και τώρα η τροποποίηση της περ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014».