ΕΣΑμεΑ: Διακήρυξη 3ης Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.


Για την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών μας, για τη συμπερίληψη στην κοινωνία, για μια ζωή με ίσα δικαιώματα

Διαδίδουμε τη Διακήρυξη της ΕΣΑμεΑ για την 3η Δεκέμβρη 2022, Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Το μήνυμα του European Disability Forum

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, εμείς τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, οι οικογένειές μας, δηλώνουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς καταστάσεις που βιώνουμε μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, μετά την πανδημία, μεσούσης της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και του ακραίου πληθωριστικού κύματος, αποφασισμένοι ότι δεν θα οδηγηθούμε στην εξαθλίωση, δεν θα πληρώσουμε ακόμη μια κρίση που δεν δημιουργήσαμε, συνεχίζοντας πάντα τον αγώνα για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αλλά και σε κάθε Ουκρανό πολίτη που υποφέρει από τη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στη χώρας τους. Αγωνιζόμαστε για τη συμπερίληψη της αναπηρίας σε κάθε πολιτική για την προστασία από την κλιματική αλλαγή.

  • Την εποχή των μνημονίων είδαμε τα επιδόματά μας να μένουν στάσιμα, τις συντάξεις μας να μειώνονται και τις θέσεις εργασίας μας να χάνονται.
  • Την εποχή της πανδημίας χιλιάδες συνάνθρωποί μας με αναπηρία στην Ευρώπη και ευτυχώς σε μικρότερο βαθμό στη χώρα μας έγιναν τα πρώτα θύματα.
  • Σήμερα, μέσα στην ενεργειακή κρίση, στον πληθωρισμό και στο τεράστιο κύμα αυξήσεων στα βασικά αγαθά, είμαστε οι πρώτοι που θίγεται τόσο βάναυσα το βιοτικό μας επίπεδο, καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αναπηρία/ χρόνια πάθησή μας.
  • Οι γυναίκες με αναπηρία και χρόνια πάθηση, τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα, οι πρόσφυγες με αναπηρία, είναι συντριπτικά περισσότεροι σε αριθμούς θύματα κάθε μορφής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.
  • Τα παιδιά με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στερούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά το δικαίωμα σε ένα σχολείο που θα τα προστατεύει και θα τα εκπαιδεύει δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, με ελλείψεις σε δασκάλους, καθηγητές, προσβάσιμα σχολεία και υλικό.
  • Η ανεργία στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση χτυπά κόκκινο και οι πολιτικές για την κατάρτιση και την απασχόλησή τους είναι ισχνές.

Το κίνημα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ύψωσε το ανάστημά του ενάντια στην καταπάτηση κεκτημένων δικαιωμάτων τους, είτε λόγω κρίσεων είτε λόγω πανδημίας. Από την πλευρά τους οι κυβερνήσεις σε μεγάλο βαθμό ξέχασαν τους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες αυτοί επηρεάζονται δυσανάλογα, διαμορφώνοντας έτσι μια ζοφερή πραγματικότητα σε βάρος τους.

  • Υπερασπιζόμαστε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που εμείς αγωνιστήκαμε να θεσπιστεί και να γίνει νόμος του κράτους για την προστασία μας: Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012, το οποίο αφορά στο ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία, «τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για ένα βιοτικό επίπεδο ανεκτό, για τα ίδια και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης διατροφής, ένδυσης και κατοικίας, και για συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, 2β. να διασφαλίζουν την πρόσβαση από τα άτομα με αναπηρίες (…) στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και τα προγράμματα μείωσης της φτώχειας».
  • Υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα της χώρας μας που στο άρθρο 21 τονίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας.

Διεκδικούμε την προστασία της Ελληνικής Πολιτείας

Αυξήσεις επιδομάτων ατόμων με αναπηρία. Επιτακτική ανάγκη οι αυξήσεις στα επιδόματα αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες δόθηκαν το 2011.

Αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος από τη σύνταξη και την εργασία.

Κατάργηση της διακοπής του προνοιακού αναπηρικού επιδόματος των τέκνων με βαριά αναπηρία ή βαριά νοητική αναπηρία όταν λάβουν τη σύνταξη του αποθανόντος γονέα τους.

Αυξήσεις συντάξεων ατόμων με αναπηρία οποίοι είναι συνταξιούχοι είτε λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας, ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία επιφέρει πρόσθετες ανάγκες και εκτινάσσει το κόστος διαβίωσης. Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίες καταργήθηκαν άδικα με το 3ο μνημόνιο. Μη περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων λόγω αναπηρίας.

Τιμητική σύνταξη στη μητέρα παιδιού με αναπηρία. Θεσμοθέτηση της τιμητικής σύνταξης στη μητέρα παιδιού με βαριά αναπηρία (όπως τέκνο με βαριά νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, πολλαπλές βαριές αναπηρίες, βαριά κινητική αναπηρία, χρόνιες ψυχικές διαταραχές, χρόνιες παθήσεις), σε περίπτωση που δεν θεμελιώνει η ίδια συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αναγνωρίζοντας έτσι την προσφορά της στην κοινωνία, στην πολιτεία και στο παιδί της και αναγνωρίζοντας ότι αυτή η γυναίκα στερήθηκε τη δυνατότητα να μετέχει στην εργασία όπως άλλοι πολίτες, λόγω της αναπηρίας του παιδιού της και η οποία, εξαιτίας της απουσίας δομών στήριξης αφιερώθηκε στη φροντίδα αυτού του ατόμου.

Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης. Αδιανόητη η μη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στα μέτρα της Στρατηγικής Κοινωνικής Στέγασης. Επιβεβλημένη η συμπερίληψη της αναπηρίας σε κάθε Πρόγραμμα της Στρατηγικής με διακριτό τρόπο, όπως ισχύει για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους, με πρόσθετη προσαύξηση 20% λόγω αναπηρίας ή/και χρόνιας πάθησης.

Αύξηση συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στον ενεργό πληθυσμό της χώρας. Οργανωμένη προσπάθεια για την αύξηση της εργασιακής ένταξης, καθώς και της εργασιακής απορρόφησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που αναζητούν εργασία. Πρέπει να υπάρξει συγκροτημένη πολιτική μέσω μίας εθνικής στρατηγικής για μια μεταρρύθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Εθνικό Σύστημα Υγείας δίκαιο, δημόσιο και δωρεάν που θα διασφαλίζει την καθολικότητα των υπηρεσιών υγείας και θα διέπεται από διαφάνεια και λογοδοσία. Συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας και της χρόνιας πάθησης σε όλες τις πολιτικές για την υγεία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στο σύνολο των λοιπών υπηρεσιών υγείας. Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και επέκταση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού. Μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και στα τεχνικά βοηθήματα, στα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, στα είδη ειδικής διατροφής και τις βιταμίνες. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε όλους τους Φορείς Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αξιολόγησης πολιτικών για την υγεία. Αυξήσεις στην αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης χρονίως πασχόντων από και προς τις μονάδες θεραπείας τους λόγω υπέρμετρης αύξησης των κομίστρων ΤΑΧΙ και καυσίμων.

Ομαλή μετάβαση από τη διαχωρισμένη/ειδική στη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Ένα σχολείο για όλους), μέσω μιας Εθνικής Στρατηγικής για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία/ χρόνια πάθηση, με διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση. Αξιολόγηση των θεσμών της Παράλληλης Στήριξης και των Τμημάτων Ένταξης.

Εθνική Στρατηγική για τη Συμπερίληψη και Διαβίωση στην Κοινότητα. Η κυβέρνηση να εγκαταλείψει το τωρινό ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ μοντέλο αποϊδρυματοποίησης που επί σειρά ετών έχει τραγικές συνέπειες στις ζωές των ατόμων με αναπηρία και να διαβουλευτεί με το αναπηρικό κίνημα για ένα νέο μοντέλο, που θα σέβεται και θα ικανοποιεί στην πράξη τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή/και με χρόνιες παθήσεις στη χώρα. Άμεσα επάρκεια σε προσωπικό, ώστε να υπάρξει σοβαρή φροντίδα για τα άτομα με αναπηρία που ζουν εσώκλειστα στα ιδρύματα, ιδιωτικά και δημόσια, και σταδιακή αποϊδρυματοποίηση, με πρόγραμμα, με εποπτεία, με σωστή χρηματοδότηση, στήριξη της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία ή/και με χρόνιες παθήσεις στη χώρα. Απαιτείται επίσης διασφάλιση της βιωσιμότητας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ και ΚΔΗΦ ΑμεΑ), των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) καθώς και δημιουργία Στεγών Αυξημένης Προστασίας, για άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να είναι στις Στέγες και χρειάζονται πολύ περισσότερη υποστήριξη.

Επέκταση με νόμο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και πέραν του τομέα της απασχόλησης, σε τομείς όπως είναι η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές παροχές και οι φορολογικές διευκολύνσεις, η εκπαίδευση, η πρόσβαση στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης, που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. 4443/2016.

Λήψη μέτρων για την προστασία από την κάθε μορφής κακοποίηση των πλέον ευάλωτων, των ατόμων με αναπηρία ή/και με χρόνιες παθήσεις όλων των ηλικιών, των γυναικών, των ηλικιωμένων, των ατόμων που διαβιούν στα ιδρύματα, με οργανωμένο τρόπο, με αυστηροποίηση μέτρων και ποινών, με δράσεις και προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία, σε Δήμους, σε ΑΕΙ κλπ.

Νόμος – πλαίσιο για φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα. Νόμος – πλαίσιο για την προσβασιμότητα σε όλα τα περιβάλλοντα, φυσικά, δομημένα και ψηφιακά, ο οποίος θα ενοποιεί την εθνική νομοθεσία με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Τροποποίηση και βελτίωση κεφαλαίου Δ του ν.4488/2017. Αναμόρφωση – μεταρρύθμιση του νόμου για τον Συντονιστικό Μηχανισμό και των Σημείων Αναφοράς, απαραίτητη για τη δημιουργία εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών σχεδίων δράσης.

Στις 3 Δεκέμβρη 2022, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, και ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, το αναπηρικό κίνημα συνεχίζει τον αγώνα με στόχο την ανατροπή των πολιτικών λιτότητας που έχουν οδηγήσει τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο χαμηλό βιοτικό επίπεδο και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς!
Διεκδικούμε Αξιοπρεπή Διαβίωση, Ποιότητα Ζωής!