Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων του ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ «ΚΗΠΟΥΡΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»


Η προθεσμία των αιτήσεων είναι μέχρι 21/01/2014.
Παραπεμπτικό για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να λαμβάνουν από το ΚΠΑ ειδικών κοινωνικών ομάδων Θεσσαλονίκης απο την κα Σερέτη.

Επίσης ενημερώνουμε ότι το επίδομα της Πρόνοιας δεν κόβεται αν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ούτε κόβεται η κάρτα ανεργίας τους. Μπορούν να ενημερωθούν και από τον ΟΑΕΔ για το θέμα αυτό.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα.
ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ
Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου γωνία
Θεσ/νίκη
τηλ/φαξ: 2310536218-529288-523512