Επαναλειτουργία του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα


Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2013 επαναλειτούργησε το Πρόγραμμα Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα.
Οι Κωφοί μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (για όλη την Ελλάδα):

Ώρες λειτουργίας:
Από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00-16:00