Ενημέρωση για το Σεμινάριο «Ενδυνάμωση Κωφών Γυναικών» που έλαβε χώρα στη ΣλοβενίαΑπό τις 09 έως τις 12 Νοεμβρίου 2023 φιλοξενήθηκε στο αλπικό χωριό Kranjska Gora της Σλοβενίας το Σεμινάριο «Ενδυνάμωση Κωφών Γυναικών» που διοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Κωφών και Βαρηκόων Σλοβενίας και την Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Σλοβενίας. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση των κωφών γυναικών ηγετών στην περιοχή των Βαλκανίων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που απορρέουν από την ηγεσία και τη διαχείριση των οργανώσεων κωφών – βαρήκοων ατόμων στις χώρες καταγωγής τους. Συνολικά συμμετείχαν 8 χώρες με 18 εκπροσώπους τόσο από τις Εθνικές Ομοσπονδίες Κωφών όσο και από τις Ομοσπονδίες Αθλητισμού Κωφών.

Τη χώρα μας εκπροσώπησαν η κα Ίσαρη Σοφία, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD) και η κα Κυφωνίδου Μαρία, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.).

Παρούσα στο σεμινάριο ήταν και η πρώτη γυναίκα που εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (EDSO) κατά το παρελθόν, Isabelle Malaurie.