Ένας Χρόνος Λειτουργίας της Καινοτόμου Υπηρεσίας Παροχής Διερμηνείας Εξ Αποστάσεως: Εκδήλωση στο ΕΙΚ

16. Δεκέμβριος, 2019 Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους επιτυχούς λειτουργίας μιας νέας και καινοτόμου υπηρεσίας παροχής διερμηνείας εξ’ αποστάσεως (relay service) για κωφούς και βαρήκοους που δημιούργησε με την αρωγή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διοργανώνει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στις 18.30, ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα (οδός Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6410712).