Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2023-24


Σας κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. 62191/Δ3/02-06-2023 Εγκύκλιο με θέμα «Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024.»

Συνημμένα:

Πηγή