Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής


Σας ενημερώνουμε ότι στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής για το 2022-2023 λειτουργούν οι ειδικότητες:

ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ / ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ Η / ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ:

1) Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα / web designer – developer / video games)
2) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef)
3) Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής
4) Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
5) Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών
6) Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και Περιβάλλοντος
7) Ζωγραφικής Τέχνης

Αιτήσεις γίνονται:
Στο ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής (για κωφούς, βαρήκοους ή και άτομα με άλλες αναπηρίες) Πίνδου 27 Αγία Παρασκευή (συστεγάζεται με το ΕΝΕΕΓΥΛ Αγίας Παρασκευής τηλ.: 2106002044) τις ώρες 17:00 – 20:00.
Μέσω email: iekagparaskevisea@gmail.com

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.
2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
3. Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
4. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου ή ΕΝΕΕΓΥΛ
5. Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης