Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»


 

 

Την Τρίτη 31/10/2023, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΟΜΚΕ, κ. Παναγιώτης Κορδονούρης, και ο εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ κ. Κωνσταντίνος Γαργάλης συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο γραφείο του τελευταίου. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νικόλαος Μηλαπίδης. Η αντιπροσωπεία της ΟΜΚΕ έθεσε επί τάπητος τα κρισιμότερα ζητήματα που απασχολούν τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες, όπως:

  • Ένταξη των κωφών και βαρήκοων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% στις ευεργετικές διατάξεις συνταξιοδότησης στην 15ετία, με τον ν.612/1977 ή το Π.Δ. 169/2007 για λόγους ισονομίας,
  • Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση των κωφών και βαρήκοων ατόμων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
  • Ετήσια επιχορήγηση του Προγράμματος Διερμηνείας Ε.Ν.Γ. από τον e-ΕΦΚΑ για την καθολική πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων πολιτών στις επιτροπές ΚΕ.Π.Α. σε όλη την επικράτεια, υποχρεωτική αποστολή ενημερωτικών sms σε κωφά-βαρήκοα άτομα, εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης των επιτροπών σε θέματα κώφωσης – βαρηκοΐας και ενημέρωσής τους ως προς τους βέλτιστους τρόπους εξυπηρέτησης των κωφών – βαρήκοων ατόμων,
  • Παροχή πλήρους πρόσβασης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω διερμηνείας στην Ε.Ν.Γ. και της τεχνολογίας speech-to-text.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, ενώ ο κ. Υπουργός, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας, μας διαβεβαίωσε ότι οι συνεργάτες του θα επεξεργαστούν όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά.