Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με την Υφυπουργό Παιδείας»

26. Νοέμβριος, 2019 Ανακοινώσεις

   Την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) με την Υφυπουργό Παιδείας, κα Σοφία Ζαχαράκη, στα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΟΜΚΕ, κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, οι επιστημονικοί σύμβουλοι της Ομοσπονδίας κα Μαριάννα Χατζοπούλου και κ. Βασίλης Κουρμπέτης, ο σύμβουλος της Υφυπουργού κ. Κωνσταντίνος Λολίτσας και η συνεργάτις της κα Κυπαρισσώ Παλίλη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

  • η τροποποίηση του Πίνακα Παθήσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, καθώς οι αναγραφόμενοι κωδικοί δεν συνάδουν με την ορολογία που χρησιμοποιούν οι ειδικές επιτροπές στο πιστοποιητικό πάθησης για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, με αποτέλεσμα κωφοί και βαρήκοοι υποψήφιοι να κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • η μοριοδότηση της επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας στις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
  • η παροχή διερμηνείας ελληνικής νοηματικής γλώσσας και κατάλληλης τεχνολογικής οπτικοακουστικής υποδομής (μετατροπή ομιλίας σε κείμενο [speech to text]) στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων φοιτητών στις παραδόσεις των διδασκόντων.
  • η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής στα ειδικά σχολεία κωφών και βαρήκοων, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ωρών την εβδομάδα.

Η Υφυπουργός άκουσε με εξαιρετικό ενδιαφέρον όλες τις θέσεις της ΟΜΚΕ και η συνάντηση ολοκληρώθηκε με δέσμευση και από τις δύο πλευρές για συνέχιση της επικοινωνίας και περαιτέρω επεξεργασία των ζητημάτων που εξετάστηκαν.

Ετικέτες: