Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών»

13. Σεπτέμβριος, 2019 Ανακοινώσεις

Την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, και η Γενική Γραμματέας της ΟΜΚΕ, κα Πηνελόπη Φέτση, έγιναν δεκτοί από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, στο γραφείο του τελευταίου, προκειμένου να του θέσουν επί τάπητος όλα τα σημαντικά θέματα σχετικά με την κοινότητα των κωφών και βαρήκοων πολιτών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Εκτενέστερα συζητήθηκαν σε πολύ γόνιμο κλίμα τα εξής:

  •  Κατάργηση των αναχρονιστικών και αντισυνταγματικών διατάξεων που προκαλούν άμεση διάκριση (εξέταση κωφών και βαρήκοων ατόμων από ΩΡΛ ως προϋπόθεσης για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, χρονικοί περιορισμοί ισχύος της άδειας κ.λπ.)
  • διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλη τη διαδικασία εξέτασης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εξεταζόμενου (παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, παροχή χειλεανάγνωσης κ.λπ.)
  • άρση του αποκλεισμού κωφών και βαρήκοων ατόμων από υπόλοιπες ομάδες οδηγών (φορτηγά και παραλλαγές του, λεωφορεία και παραλλαγές του κ.λπ.), στο πλαίσιο κατοχύρωσης του δικαιώματός τους να έχουν πρόσβαση σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες αδειών οδήγησης.

Επιπλέον, ο κ. υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΟΜΚΕ σχετικά με την πρόθεσή του να συσταθεί ειδική επιτροπή, στην οποία θα ανατεθεί η εξέταση όλων των επιμέρους ζητημάτων που ταλαιπωρούν τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες και η επίλυσή τους, στο πλαίσιο της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Μάλιστα, εξέφρασε τη βούληση στην εν λόγω επιτροπή να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της ΟΜΚΕ, ο οποίος θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία και τις αρμόζουσες κατευθύνσεις για την καταπολέμηση των υφιστάμενων διακρίσεων.

Ετικέτες: