Δελτίο Τύπου «Συνάντηση ΟΜΚΕ με τον Υπουργό Τουρισμού»


    Την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ), κ. Κωνσταντίνος Σίμψης, και η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΟΜΚΕ, κα Μαρία Κυφωνίδου, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Θεοχάρη Θεοχάρη. Ο κ. Σίμψης εξέθεσε όλα τα σημαντικά θέματα για τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, όπως:

  • τον εξοπλισμό των ξενοδοχείων με τα κατάλληλα υποστηρικτικά τεχνικά βοηθήματα για κωφούς-βαρήκοους (π.χ. ανιχνευτές καπνού με φωτεινή ένδειξη και δόνηση, ανιχνευτές-δέκτες κουδουνιού, τηλεφώνου, ήχων με φωτεινή ένδειξη και δόνηση, ρολόι-ξυπνητήρι με φωτεινή ένδειξη και δόνηση),
  • τον εξοπλισμό των τμημάτων υποδοχής (reception) των ξενοδοχείων με φορητή ηλεκτρονική συσκευή (tablet) μέσω της οποίας οι κωφοί-βαρήκοοι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία εξ Αποστάσεως Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και Χειλεανάγνωσης του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Relay Service),
  • την προώθηση διυπουργικής συνεργασίας (με το Υπουργείο Μεταφορών και με το Υπουργείο Πολιτισμού) για την διασφάλιση της προσβασιμότητας των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, καθώς και των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.

    Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ θετικό κλίμα, ενώ ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι επίκειται η κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου πρόσβασης των αγαθών και υπηρεσιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί την αφετηρία μιας γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της ΟΜΚΕ και του Υπουργείου, ώστε όλα τα παραπάνω ζητήματα να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης.